Hlavní obsah

прочь

Vyskytuje se v

прочь: Ру́ки прочь!Ruce pryč!

шу́тка: шу́тки в сто́рону/прочьžerty stranou, bez žertů/legrace, vážně

про́чий: ме́жду про́чимmimochodem

рука́: Ру́ки прочь!Ruce pryč!

jiné: ме́жду про́чимmimo jiné

mezi: ме́жду про́чимmezi jiným kromě jiného

ruka: Ру́ки прочь!Ruce pryč!

pryč: Ру́ки прочь от кого/чего!Ruce pryč od koho/čeho!

sto: быть не прочь, быть скло́нным, стра́шно хоте́тьmít sto chutí...

ме́жду: ме́жду про́чимmimochodem, mezi jiným