Hlavní obsah

ты

Zájmenoтебя́, тебе́, тебя́, о тебе́, тобо́й/тобо́ю

  1. tyКак ты?Jak se máš?
  2. hovor.kdokoliv, někdo, člověk ve větách se všeobecným podmětem

Zájmenoтебя́, тебе́, тебя́, о тебе́, тобо́й/тобо́ю

  1. быть на ты с кем tykat si s kýmперейти́ на тыzačít si tykat

Vyskytuje se v

бог: бог с тобо́йbůh s tebou

бог: упаси́/и́збави/сохрани́ (тебя́) богbože chraň, bůh chraň

бо́же: Бо́же (ты) мой!Bože můj!, Můj ty bože!, Pane bože!

боло́то: ну тебя́ в боло́тоk čertu s tebou, táhni k čertu

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вот: Вот тебе́!Tu máš!, Dobře ti tak! při bití ap.

дава́ть: Ну ты даёшь!Co blázníš?, Nekecej!

знать: зна́ю я тебя́(však) já tě znám

ишь: Ишь ты!Koukni!, Koukej!

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

с: Что с тобо́й?Co se ti stalo?, Co je ti?, Co je s tebou?

ум: В уме́ ли ты?Máš rozum?, Jsi normální?

фиг: иди́ (ты) на́ фигběž někam

фу: Фу-ты (ну-ты)!no teda!

Христо́с: Христо́с с тобо́йspánembohem, Bůh s tebou, ať tě pánbůh opatruje

что: Что ты!Ale jdi!, Co (to) říkáš!, Není možná!

я: Я тебе́!Já ti dám!

обраще́ние: обраще́ние на тыtykání

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

пойти́: Пошёл (ты)!, Пошла́!Táhni!, Vypadni!

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

великоле́пно: Ты вы́глядишь великоле́пно.Vypadáš skvěle.

взду́мать: Что ты взду́мал встава́ть в таку́ю рань?Co tě to napadlo vstávat tak brzo?

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

гнать: Да ты го́нишь!No to si děláš prdel!

да: Ты прие́дешь, да?Přijedeš, že ano?

докати́ться: До чего́ ты докати́лся!Tys to dopracoval!, Tys dopadl!

доста́ть: Ты (меня́) доста́л!Mám tě po krk!

за: О́чередь за тобо́й.Řada je na tobě.

зада́ть: Я тебе́ зада́м!Já ti dám!, Já ti ukážu!

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Máš zlaté srdce.

идти́: Тебе́ идёт.Sluší ti to.

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

каза́ться: (Э́то) тебе́ то́лько ка́жется.To se ti jen zdá.

каса́ться: Э́то тебя́ не каса́ется.To se tě netýká.

клони́ть: Зна́ю, к чему́ ты кло́нишь.Vím, kam míříš.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

кру́пно: Тебе́ кру́пно повезло́.Měl jsi velké štěstí.

куда́: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

кула́к: Держу́ за тебя́ кулаки́.Držím (ti) pěsti.

лезть: Куда́ ты лезёшь?Kam se cpeš?

люби́ть: Я люблю́ тебя́.Miluju tě.

мину́тка: Мо́жно тебя́ на мину́тку?Můžeš na chvilku?

найти́: Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

намека́ть: На что ты намека́ешь?Na co narážíš?

натвори́ть: Что ты натвори́л?Cos to vyvedl?

нести́: Что ты несёшь?Co to plácáš?

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

обойти́сь: Без тебя́ обойду́сь.Obejdu se bez tebe.

перейти́: перейти́ на тыzačít (si) tykat

плести́: Что ты плетёшь?Co to plácáš?

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

поле́зно: Э́то тебе́ поле́зно.To ti prospěje.

понести́: Куда́ тебя́ понесло́?Kam letíš?

посла́ть: Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!Pošli ho někam!

похо́жий: Э́то на тебя́ похо́же!To je ti podobné!

почему́: Почему́ ты се́рдишься?Proč se zlobíš?

пра́вый: Ты права́.Máš pravdu.

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

рост: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?

ру́хнуть: Ты с ду́ба ру́хнул?Spadl jsi z višně?

са́мый: Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.

свой: Ты свой челове́к.Jsi můj/náš člověk.

сде́лать: (Да) что ты сде́лал?Cos to provedl?

спа́ться: Чего́ тебе́ не спи́тся?Proč nespíš?

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

укуси́ть: Кака́я му́ха тебя́ укуси́ла?Co to do tebe vjelo?

умоля́ть: Умoля́ю тебя́.Moc tě prosím.

услы́шать: Я тебя́ услы́шал.Beru na vědomí.

ух: У́х ты!Ty brďo!, Pane jo!

учи́ться: Где ты у́чишься?Kde studuješ?

что: Что же ты молчи́шь?Proč mlčíš?

боло́то: Иди́ ты в боло́то!Táhni k čertu!

вершки́: Мне вершки́, а тебе́ корешки́.Já slíznu smetanu, a ty kyšku.

дожда́ться: Ты у меня́ дождёшься!Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!

дуб: Ты с ду́ба ру́хнул?Spadl jsi z višně?, Zbláznil ses?

дура́к: Ну и дура́к же ты!Ty jsi ale blbec!

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

ка́ша: Ты зава́ришь ка́шу, ты и расхлёбывай!Co sis nadrobil, to si také sněz!

колесо́: Ты на колёсах?Jsi (tu) autem?

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

му́ха: Кака́я тебя́ му́ха уку́сила?Co to do tebe vjelo?

пи́во: С тобо́й пи́ва не сва́ришь.S tebou se člověk nedohodne.

поросёнок: Поросёнок ты э́такий!hovor. Ty čuně (jedno)!

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...