Hlavní obsah

ты

Zájmenoтебя́, тебе́, тебя́, о тебе́, тобо́й/тобо́ю

  1. tyКак ты (живёшь)?Jak se máš?
  2. hovor.kdokoliv, někdo, člověk ve větách se všeobecným podmětem

Zájmenoтебя́, тебе́, тебя́, о тебе́, тобо́й/тобо́ю

  1. быть на ты с кем tykat si s kýmперейти́ на тыzačít si tykat
  2. быть на ты с чем hovor.(dobře) se vyznat v čem, (dobře) rozumět čemuОн с те́хникой на ты.Dobře rozumí technice.
  3. Вот тебе́ (и) раз! hovor.A tady to máš!, To je nadělení!

Vyskytuje se v

бо́же: Бо́же (ты) мой!Bože můj!, Můj ty bože!, Pane bože!

боло́то: ну тебя́ в боло́тоk čertu s tebou, táhni k čertu

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вот: Вот тебе́!Tu máš!, Dobře ti tak! při bití ap.

дава́ть: Ну ты даёшь!Co blázníš?, Nekecej!

знать: зна́ю я тебя́(však) já tě znám

ишь: Ишь ты!Koukni!, Koukej!

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

пода́льше: Иди́ (ты) куда́ пода́льше!Běž do háje!, vulg. Běž do prdele!

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

ум: В уме́ ли ты?Máš rozum?, Jsi normální?

фиг: иди́ (ты) на́ фигběž někam

фу: Фу-ты (ну-ты)!no teda!

что: Что ты!Ale jdi!, Co (to) říkáš!, Není možná!

ю́рьев: вот тебе́, ба́бушка, и Ю́рьев день!to mi byl čert dlužen, to mi ještě chybělo

я: Я тебе́!Já ti dám!

обраще́ние: обраще́ние на тыtykání

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

пойти́: Пошёл (ты)!, Пошла́!Táhni!

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

великоле́пно: Ты вы́глядишь великоле́пно.Vypadáš skvěle.

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

да: Ты прие́дешь, да?Přijedeš, že ano?

за: о́чередь за тобо́йřada je na tobě

зада́ть: Я тебе́ зада́м!Já ti dám!, Já ti ukážu!

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Ty máš zlaté srdce.

идти́: Тебе́ идёт.Sluší ti to.

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

каса́ться: Э́то тебя́ не каса́ется.To se tě netýká.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

куда́: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

обойти́сь: Без тебя́ обойду́сь.Obejdu se bez tebe.

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

посла́ть: Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!Pošli ho někam!

похо́жий: Э́то на тебя́ похо́же!To je ti podobné!

почему́: Почему́ ты се́рдишься?Proč se zlobíš?

пра́вый: Ты права́.Máš pravdu.

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

рост: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?

са́мый: Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.

свой: Ты свой челове́к.Jsi můj/náš člověk.

спа́ться: Чего́ тебе́ не спи́тся?Proč nespíš?

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

ух: У́х ты!Ty brďo!, Pane jo!

вершки́: Мне вершки́, а тебе́ корешки́.Já slíznu smetanu, a ty kyšku.

дожда́ться: Ты у меня́ дождёшься!Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!

друг: Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

дура́к: Ну и дура́к же ты!Ty jsi ale blbec!

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

ка́ша: Ты зава́ришь ка́шу, ты и расхлёбывай!Co sis nadrobil, to si také sněz!

колесо́: Ты на колёсах?Jsi (tu) autem?

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

му́ха: Кака́я тебя́ му́ха уку́сила?Co to do tebe vjelo?

пи́во: С тобо́й пи́ва не сва́ришь.S tebou se člověk nedohodne.

поле́зно: Э́то тебе́ поле́зно.To ti prospěje.

поросёнок: Поросёнок ты э́такий!hovor. Ty čuně (jedno)!

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...

прокля́сть: Будь ты проклята́!Proklínám tě!

ро́дом: Отку́да ты ро́дом?Odkud jsi?

све́чка: Ты до́лжен Бо́гу све́чку поста́вить, что ты цел.Poděkuj Bohu, že jsi to přežil.

смерть: Тебя́ то́лько за сме́ртью посыла́ть.Tebe si tak poslat pro smrt.

соску́читься: С тобо́й не соску́чишься.S tebou se člověk nenudí.

сты́дно: Как тебе́ не сты́дно!Že se nestydíš!

уверя́ть: Уверя́ю тебя́, что я прав.Ubezpečuji tě, že mám pravdu.

dokázat: Ду́маешь, что ты спра́вишься?Myslíš, že to dokážeš?

nést: Что ты нам принёс?Co nám neseš?

pocházet: Отку́да ты ро́дом?Odkud pocházíš?

prdel: Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!Jdi do prdele!

štěstí: Уда́чи тебе́!Hodně štěstí!

blbnout: Ты что, с ума́ сошёл?Co blbneš!

bolet: У тебя́ боли́т что-нибу́дь?Bolí tě něco?

bránit: Что тебе́ меша́ет?Co ti brání?

být: Как тебе́ не сты́дно!Že ti není hanba!

celý: Что ты де́лал весь день?Cos dělal celý den?

cítit: От тебя́ несёт спи́ртным.Je z tebe cítit alkohol.

cvok: Ты сам псих.Sám jsi cvok.

čas: У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?Máš dnes večer čas?

česky: Ты говори́шь по-че́шски?Umíš česky?

číslo: Како́й у тебя́ разме́р о́буви?Jaké máš číslo bot?

бог: бог с тобо́йbůh s tebou

dělat: Что ты здесь де́лаешь?Co (tady) děláš?

dívat se: Как ты смо́тришь э́то де́ло?Jak se na to díváš?

docházet: Ты понима́ешь?Dochází ti to?

donést se: До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.Doneslo se mi, že se chystáš odjet.

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

chybět: Мне не хвата́ет тебя́.Chybíš mi.

jednat: А как ты со мно́й поступа́ешь?Jak to se mnou jednáš?

jít: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

kde: Где ты живёшь?Kde bydlíš?

kecat: Да ты что́!No nekecej!

kluk: У тебя́ есть па́рень?Máš kluka?

kopa: У тебя́ мо́ре вре́мени.hovor. Máš kopu času.

kvítko: Ну ты и фрукт!Ty jsi ale kvítko!

legrace: Ты про́сто шу́тишь!Děláš si legraci!

lehnout (si): Ты прилёг бы.Měl by sis lehnout.

měřit: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?

měsíc: Ты на како́м сро́ке?, Ты на како́м ме́сяце (бере́менности)?V kolikátém jsi měsíci? těhotenství

mínit: Что ты наме́рен де́лать?Co míníš dělat?

mířit: Куда́ ты (э́то) напра́вился?Kam míříš?

mít: Ты прав.Máš pravdu.

mít se: Как ты?, Как твои́ дела́?Jak se máš?

mlít: Что ты плетёшь?Co to meleš?

muset: Ты до́лжен пое́хать с на́ми.Musíš jet s námi.

myslet: О чём ты ду́маешь?Na co myslíš?

myslet si: Что ты об э́том ду́маешь?Co si o tom myslíš?

napadnout: Что тебе́ пришло́ в го́лову?Co tě to napadlo?

narodit se: Где ты роди́лся?Kde ses narodil?

osel: Вот ты осёл!Ty jsi ale osel!

otrava: С тобо́й ужа́сно ску́чно!S tebou je otrava!

padnout: Э́то пла́тье тебе́ идёт!Ty šaty ti padnou!

párat se: Не вози́сь ты с э́тим!Nepárej se s tím!

podělat: Ты облажа́лся.To jsi podělal.

pominout se: Ты сошёл с ума́!, Ты помеша́лся!Ty ses pominul!

poslouchat: Ты меня́ слу́шаешь?Posloucháš mě?

program: Что ты бу́дешь де́лать за́втра?Jaký máš zítra program?

prosit: Умоля́ю тебя́, приходи́ скоре́й.Snažně tě prosím, přijď dříve.

přebrat: Ты сам разбери́сь.Přeber si to sám.

předpoklad: У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.Máš předpoklady pro tuto práci.