Hlavní obsah

ты

Zájmenoтебя́, тебе́, тебя́, о тебе́, тобо́й/тобо́ю

  1. tyКак ты?Jak se máš?
  2. hovor.kdokoliv, někdo, člověk ve větách se všeobecným podmětem

Zájmenoтебя́, тебе́, тебя́, о тебе́, тобо́й/тобо́ю

  1. быть на ты с кем tykat si s kýmперейти́ на тыzačít si tykat

Vyskytuje se v

бо́же: Бо́же (ты) мой!Bože můj!, Můj ty bože!, Pane bože!

боло́то: ну тебя́ в боло́тоk čertu s tebou, táhni k čertu

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

взять: С чего́ ты взял?Kdes to vzal?, Proč myslíš?

вот: Вот тебе́!Tu máš!, Dobře ti tak! při bití ap.

дава́ть: Ну ты даёшь!Co blázníš?, Nekecej!

знать: зна́ю я тебя́(však) já tě znám

ишь: Ишь ты!Koukni!, Koukej!

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

с: с чего́ ты взял...jak tě (to) napadlo...

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

ум: В уме́ ли ты?Máš rozum?, Jsi normální?

фиг: иди́ (ты) на́ фигběž někam

фу: Фу-ты (ну-ты)!no teda!

Христо́с: Христо́с с тобо́йspánembohem, Bůh s tebou, ať tě pánbůh opatruje

что: Что ты!Ale jdi!, Co (to) říkáš!, Není možná!

я: Я тебе́!Já ti dám!

обраще́ние: обраще́ние на тыtykání

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

пойти́: Пошёл (ты)!, Пошла́!Táhni!, Vypadni!

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

великоле́пно: Ты вы́глядишь великоле́пно.Vypadáš skvěle.

взду́мать: Что ты взду́мал встава́ть в таку́ю рань?Co tě to napadlo vstávat tak brzo?

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

глода́ть: Что тебя́ гло́жет?Co tě žere?

гнать: Да ты го́нишь!No to si děláš prdel!

да: Ты прие́дешь, да?Přijedeš, že ano?

докати́ться: До чего́ ты докати́лся!Tys to dopracoval!, Tys dopadl!

доста́ть: Ты (меня́) доста́л!Mám tě po krk!

за: О́чередь за тобо́й.Řada je na tobě.

зада́ть: Я тебе́ зада́м!Já ti dám!, Já ti ukážu!

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Máš zlaté srdce.

идти́: Тебе́ идёт.Sluší ti to.

интересова́ться: Чем ты интересу́ешься?O co se zajímáš?

каза́ться: (Э́то) тебе́ то́лько ка́жется.To se ti jen zdá.

каса́ться: Э́то тебя́ не каса́ется.To se tě netýká.

клони́ть: Зна́ю, к чему́ ты кло́нишь.Vím, kam míříš.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

кру́пно: Тебе́ кру́пно повезло́.Měl jsi velké štěstí.

куда́: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

кула́к: Держу́ за тебя́ кулаки́.Držím (ti) pěsti.

лезть: Куда́ ты лезёшь?Kam se cpeš?

люби́ть: Я люблю́ тебя́.Miluju tě.

мину́тка: Мо́жно тебя́ на мину́тку?Můžeš na chvilku?

найти́: Что на тебя́ нашло́?Co se ti stalo?, Co ti je?

намека́ть: На что ты намека́ешь?Na co narážíš?

натвори́ть: Что ты натвори́л?Cos to vyvedl?

нести́: Что ты несёшь?Co to plácáš?

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

обойти́сь: Без тебя́ обойду́сь.Obejdu se bez tebe.

перейти́: перейти́ на тыzačít (si) tykat

плести́: Что ты плетёшь?Co to plácáš?

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

поле́зно: Э́то тебе́ поле́зно.To ti prospěje.

понести́: Куда́ тебя́ понесло́?Kam letíš?

посла́ть: Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!Pošli ho někam!

похо́жий: Э́то на тебя́ похо́же!To je ti podobné!

почему́: Почему́ ты се́рдишься?Proč se zlobíš?

пра́вый: Ты права́.Máš pravdu.

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

рост: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?, Jak jsi vysoký?

ру́хнуть: Ты с ду́ба ру́хнул?Spadl jsi z višně?

са́мый: Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.

свой: Ты свой челове́к.Jsi můj/náš člověk.

сде́лать: (Да) что ты сде́лал?Cos to provedl?

спа́ться: Чего́ тебе́ не спи́тся?Proč nespíš?

уго́дно: Что тебе́ от меня́ уго́дно?Co ode mě chceš?

укуси́ть: Кака́я му́ха тебя́ укуси́ла?Co to do tebe vjelo?

умоля́ть: Умoля́ю тебя́.Moc tě prosím.

услы́шать: Я тебя́ услы́шал.Beru na vědomí.

ух: У́х ты!Ty brďo!, Pane jo!

учи́ться: Где ты у́чишься?Kde studuješ?

вершки́: Мне вершки́, а тебе́ корешки́.Já slíznu smetanu, a ty kyšku.

дожда́ться: Ты у меня́ дождёшься!Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!

дуб: Ты с ду́ба ру́хнул?Spadl jsi z višně?, Zbláznil ses?

дура́к: Ну и дура́к же ты!Ty jsi ale blbec!

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

ка́ша: Ты зава́ришь ка́шу, ты и расхлёбывай!Co sis nadrobil, to si také sněz!

колесо́: Ты на колёсах?Jsi (tu) autem?

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

му́ха: Кака́я тебя́ му́ха уку́сила?Co to do tebe vjelo?

пи́во: С тобо́й пи́ва не сва́ришь.S tebou se člověk nedohodne.

поросёнок: Поросёнок ты э́такий!hovor. Ty čuně (jedno)!

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...

прокля́сть: Будь ты проклята́!Proklínám tě!

ро́дом: Отку́да ты ро́дом?Odkud jsi?

соску́читься: С тобо́й не соску́чишься.S tebou se člověk nenudí.

сты́дно: Как тебе́ не сты́дно!Že se nestydíš!

уверя́ть: Уверя́ю тебя́, что я прав.Ubezpečuji tě, že mám pravdu.

dokázat: Ду́маешь, что ты спра́вишься?Myslíš, že to dokážeš?

бог: бог с тобо́йbůh s tebou

nést: Что ты нам принёс?Co nám neseš?

pocházet: Отку́да ты ро́дом?Odkud pocházíš?

prdel: Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!Jdi do prdele!

štěstí: Уда́чи тебе́!Hodně štěstí!

blbnout: Ты что, с ума́ сошёл?Co blbneš!

bolet: У тебя́ боли́т что́-нибудь?Bolí tě něco?

bránit: Что тебе́ меша́ет?Co ti brání?

brát se: Ты отку́да здесь взя́лся?Kde se tu bereš?

brát si: Ты всё принима́ешь бли́зко к се́рдцу!Všechno si moc bereš!

být: Как тебе́ не сты́дно!Že ti není hanba!

celý: Что ты де́лал весь день?Cos dělal celý den?

cítit: От тебя́ несёт спи́ртным.Je z tebe cítit alkohol.

co: Ты чего́?, Ты с ума́ сошёл?Co blázníš?

copak: Неуже́ли ты э́того не зна́ешь?Copak to nevíš?

cvok: Ты сам псих.Sám jsi cvok.

čas: У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?Máš dnes večer čas?

česky: Ты говори́шь по-че́шски?Umíš česky?

číslo: Како́й у тебя́ разме́р о́буви?Jaké máš číslo bot?

čumět: Что ты пя́лишься?Co čumíš?

dělat: Что ты здесь де́лаешь?Co (tady) děláš?

dívat se: Как ты смо́тришь э́то де́ло?Jak se na to díváš?

docházet: Ты сообража́ешь?Dochází ti to?

donést se: До меня́ донесло́сь, что ты собира́ешься уе́хать.Doneslo se mi, že se chystáš odjet.

draze: Э́то тебе́ до́рого обойдётся!, Ты до́рого за э́то запла́тишь!To tě přijde draho!

hlavně: Гла́вное, что ты здесь.Hlavně, že jsi přišel.

hnát se: Куда́ ты мчи́шься?Kam se ženeš?

chodit: Ты встреча́ешься с кем-нибу́дь?Chodíš s někým?

chybět: Мне не хвата́ет тебя́.Chybíš mi.

chystat se: Куда́ ты собира́ешься?Kam se chystáš?

jak: Как тебя́ зову́т?Jak se jmenuješ?

jednat: А как ты со мно́й поступа́ешь?Jak to se mnou jednáš?

jít: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

kde: Где ты живёшь?Kde bydlíš?

kecat: Да ты что́!No nekecej!

kluk: У тебя́ есть па́рень?Máš kluka?

kopa: У тебя́ мо́ре вре́мени.hovor. Máš kopu času.

koza: Да ты го́нишь!hovor. No to si děláš kozy! žertuješ

kvítko: Ну ты и фрукт!Ty jsi ale kvítko!

legrace: Ты про́сто шу́тишь!Děláš si legraci!

lehnout (si): Ты прилёг бы.Měl by sis lehnout.

měřit: Како́го ты ро́ста?Kolik měříš?

měsíc: Ты на како́м сро́ке?, Ты на како́м ме́сяце (бере́менности)?V kolikátém jsi měsíci? těhotenství

milovat: Я люблю́ тебя́.Miluju tě.

mínit: Что ты наме́рен де́лать?Co míníš dělat?

mířit: Куда́ ты (э́то) напра́вился?Kam míříš?

mít: Ты прав.Máš pravdu.

mít se: Как ты?, Как твои́ дела́?Jak se máš?