Hlavní obsah

měřicí

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

rozsah: tech. měřicí rozsahдиапазо́н измере́ний, преде́лы измере́ния

panel: kontrolní/měřicí/rozvodný panelконтро́льный/измери́тельный/распредели́тельный щит

измери́тельный: měřicí přístrojeизмери́тельные прибо́ры

měřicí: měřicí technikaизмери́тельная те́хника