Hlavní obsah

kreslení

Vyskytuje se v

film: kreslený/loutkový filmмультипликацио́нный/ку́кольный фильм

vtip: kreslený vtipкарикату́ра, изошу́тка

kreslený: kreslený filmмультипликацио́нный фильм, му́льтик

kreslit: kreslit podle skutečnostiрисова́ть с нату́ры

kreslení: technické kresleníтехни́ческое черче́ние