Hlavní obsah

podstatně

Vyskytuje se v

pomnožný: podstatné jméno pomnožnéсуществи́тельное плюра́лия та́нтум, pluralium tantum

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnéсобира́тельное и́мя

jméno: podstatná/přídavná jménaимена́ существи́тельные/прилага́тельные

obecný: ling. obecné podstatné jménoнарица́тельное и́мя существи́тельное

podstatný: ling. podstatné jméno(и́мя) существи́тельное

životný: životná podstatná jménaодушевлённые имена́ существи́тельные

и́мя: podstatné jméno, substantivumи́мя существи́тельное

разли́чие: podstatný rozdíl, závažná odlišnostсуще́ственное разли́чие

существи́тельное: životná/neživotná podstatná jménaодушевлённые/неодушевлённые существи́тельные

эконо́мия: nepodstatná úsporaэконо́мия на спи́чках