Hlavní obsah

podstatný

Vyskytuje se v

pomnožný: существи́тельное плюра́лия та́нтум, pluralium tantumpodstatné jméno pomnožné

hromadný: собира́тельное и́мяling. podstatné jméno hromadné

jméno: имена́ существи́тельные/прилага́тельныеpodstatná/přídavná jména

obecný: нарица́тельное и́мя существи́тельноеling. obecné podstatné jméno

životný: одушевлённые имена́ существи́тельныеživotná podstatná jména

и́мя: и́мя существи́тельноеpodstatné jméno, substantivum

разли́чие: суще́ственное разли́чиеpodstatný rozdíl, závažná odlišnost

существи́тельное: одушевлённые/неодушевлённые существи́тельныеživotná/neživotná podstatná jména

эконо́мия: эконо́мия на спи́чкахnepodstatná úspora

podstatný: (и́мя) существи́тельноеling. podstatné jméno