Hlavní obsah

доро́га

Podstatné jméno, rod ženský

  1. cesta, silnice, vozovkaмагистра́льная доро́гаmagistrálaвторостепе́нная доро́гаvedlejší silniceпросёлочная доро́гаpolní cesta
  2. cesta, dráha, trasaспроси́ть доро́гуzeptat se na cestuНам по доро́ге.Máme to po cestě.желе́зная доро́гаželeznice
  3. cesta, putování, zájezdпо доро́геcestou, během cesty
  4. přen.cesta, směřování, směr

Vyskytuje se v

желе́зный: желе́зная доро́гаželeznice, železniční trať

ска́терть: ска́тертью доро́га комуspánembohem, jdi si, nikdo tě nedrží

удово́льствие: дорого́е удово́льствиеdrahý špás

храм: доро́га к хра́муcesta k víře

забы́ть: забы́ть доро́гу кудаpřestat kam chodit, zapomenout cestu kam

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

объездно́й: объездна́я доро́га/тра́сса/автостра́даobchvat

прое́зжий: прое́зжая часть (доро́ги)vozovka, jízdní dráha

вы́боина: На доро́ге вы́боина на вы́боине.Cesta je samá díra.

гололе́дица: На доро́гах гололе́дица.Na cestách je náledí.

закуси́ть: закуси́ть пе́ред доро́гойsníst něco před cestou

заме́тить: заме́тить доро́гуzapamatovat si cestu

кана́тный: кана́тная доро́гаlanovka

купи́ть: до́рого/дёшево купи́ть чтоkoupit co draho/levně

назе́мный: назе́мная желе́зная доро́гаpozemní železnice

не́сколько: не́сколько доро́жеo něco dražší

описа́ть: описа́ть доро́гуvysvětlit cestu

разветвле́ние: разветвле́ние доро́гиrozcestí

сади́ть: сади́ть по доро́геpádit po cestě

сверну́ть: сверну́ть с доро́гиodbočit z cesty

тре́звость: контро́ль тре́звости на доро́гахdechová zkouška (na alkohol)

уступи́ть: уступи́ть доро́гуuvolnit cestu

туда́: Туда́ и ему́ доро́га!Dobře mu tak!

dráha: узкоколе́йная доро́гаúzkokolejná dráha

lanovka: кана́тно-кре́сельная доро́гаsedačková lanovka

okružní: (доро́жное) кольцо́, кольцева́я доро́гаokružní komunikace obchvat

pruh: полоса́ доро́гиdopr. silniční pruh

silnice: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší silnice

smyk: ско́льзкая доро́гаdopr. nebezpečí smyku

tah: магистра́льная доро́гаsilniční tah

trať: желе́зная доро́га, железнодоро́жная ли́ния, железнодоро́жный путьželezniční trať

ulička: тупи́к, доро́га в никуда́slepá ulička

vedlejší: второстепе́нная доро́гаdopr. vedlejší silnice

známka: нало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гамdopr. dálniční známka

zpáteční: обра́тный рейс, обра́тная доро́гаzpáteční cesta

asfaltový: асфа́льтовая доро́гаasfaltová cesta

cesta: спроси́ть доро́гуzeptat se na cestu

dospat: отоспа́ться по́сле доро́гиdospat se po cestě

hřebenový: доро́га по го́рному хребту́hřebenová cesta

chystat se: собира́ться в доро́гуchystat se na cestu

kluzký: Осторо́жно - ско́льзкая доро́га!Pozor kluzká vozovka!

komunikace: гла́вная/второстепе́нная доро́гаhlavní/vedlejší komunikace

kruhový: кольцева́я доро́гаkruhová dráha

lanový: кана́тная доро́гаlanová dráha

levný: недорога́я кварти́раlevný byt

milý: Мои́ дороги́е!, Ми́ленькие!Moji milí!

obchvat: тра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́гаdopravní obchvat

platit: до́рого распла́чиваться за свои́ оши́бкиdraze platit za své chyby

podzemní: подзе́мная желе́зная доро́га, метрополите́нpodzemní dráha

polní: полева́я доро́гаpolní cesta

prašný: пы́льная доро́гаprašná cesta

probíjet (si): прокла́дывать (себе́) доро́гуprobíjet (si) cestu

proklestit: проложи́ть доро́гуpřen. proklestit si cestu

přecházet: пересека́ть доро́гуpřecházet (přes) cestu

přerušení: ограниче́ние движе́ния на доро́геpřerušení dopravy na silnici

доро́га: магистра́льная доро́гаmagistrála

přidat se: присоедини́ться по доро́геpřidat se cestou

přichystat se: подгото́виться к доро́ге, собра́ться в доро́гуpřichystat se na cestu

příprava: сбо́ры в доро́гуpřípravy na cestu

rozbitý: разби́тые доро́гиrozbité silnice

rozšířit: расши́рить доро́гуrozšířit cestu

správa: управле́ние автомоби́льных доро́гspráva silnic

stavit se: зае́хать/зайти́ по доро́геstavit se cestou

špás: Э́то дово́льно дорога́я шту́ка.Je to dost drahý špás.

uhnout: дать доро́гу комуuhnout z cesty

ukázat: показа́ть доро́гуukázat cestu

úsek: уча́сток доро́гиsilniční úsek

ustoupit: дать до́рогу, уступи́ть комуpřen. ustoupit z cesty uvolnit místo

uvolnit: дать/освободи́ть доро́гу комуuvolnit cestu komu

vést: Э́та доро́га ведёт в ...?Vede tato cesta do ...?

vozovka: Осторо́жно, ско́льзкая доро́га!Pozor, kluzká vozovka!

výtah: кана́тно-кре́сельная доро́гаlyžařský sedačkový výtah

zeptat se: Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).Zeptej se (někoho) na cestu.

zledovatělý: обледене́лая доро́гаzledovatělá cesta

železnice: служи́ть на желе́зной доро́геpracovat na železnici

kolej: по проторённой доро́геv zajetých kolejích

nad, nade: До́брый сове́т доро́же зо́лота.Dobrá rada nad zlato.

odkud: доро́га, отку́да не возвраща́ютсяcesta, odkud není návratu