Hlavní obsah

přízvuk

Vyskytuje se v

pohyblivý: pohyblivý přízvukподви́жное ударе́ние

stálý: ling. stálý přízvukпостоя́нное ударе́ние

český: mluvit s českým přízvukemговори́ть с че́шским акце́нтом

ostrý: ostrý přízvukси́льное ударе́ние

ста́вить: ста́вить ударе́ниеklást přízvuk