Hlavní obsah

stálý

Přídavné jméno

  1. (trvající bez přerušení) постоя́нный, непреры́вный, непреста́нныйstálá adresaпостоя́нный а́дресstálé zaměstnáníпостоя́нная рабо́та
  2. (stále stejný, beze změn) постоя́нный, стаби́льный(barva ap.) сто́йкийstálá teplotaстаби́льная температу́раstálé počasíстаби́льная пого́да
  3. (pravidelně se vyskytující) постоя́нный, долговре́менныйstálí zaměstnanciшта́ты, постоя́нный персона́лling. stálý přízvukпостоя́нное ударе́ние

Vyskytuje se v

přízvuk: подви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ниеpohyblivý/stálý/volný přízvuk

host: завсегда́тайstálý host

vojsko: регуля́рные войска́stálé vojsko

výstava: передвижна́я/постоя́нная вы́ставкаputovní/stálá výstava

zákazník: постоя́нный клие́нтstálý zákazník

zaměstnanec: вре́менный/постоя́нный рабо́тникdočasný/stálý zaměstnanec

zaměstnání: вре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́таdočasné/sezónní/stálé zaměstnání

капри́зный: капри́зная пого́даnestálé počasí

постпре́дство: постпре́дство при ООНstálé zastoupení při OSN

шаг: шагу́ ступи́ть не даю́т комуkdo je pod stálým dohledem

stálý: постоя́нный а́дресstálá adresa