Hlavní obsah

proud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění) тече́ние, струя́mořský proudморско́е тече́ниеpo prouduпо тече́ниюproti prouduпро́тив тече́ния
  2. (velké množství tekutiny) пото́к, река́
  3. přen.(aut, lidí ap.) пото́к, река́
  4. (elektrický ap.) токvýpadek prouduотключе́ние электроэне́ргииelektrický proudэлектри́ческий токstejnosměrný/střídavý proudпостоя́нный/переме́нный ток

Vyskytuje se v

elektrický: электри́ческий токelektrický proud

fázový: фа́зный токelektr. fázový proud

galvanický: гальвани́ческий токelektr. galvanický proud

golfský: Гольфстри́мGolfský proud

nabíjecí: заря́дный токnabíjecí proud

primární: перви́чный токelektr. primární proud

sběrač: панто́графsběrač proudu

střídavý: переме́нный токelektr. střídavý proud

přerušení: переры́в в электроснабже́нииpřerušení dodávky proudu

rána: уда́р (электри́ческим) то́комrána elektrickým proudem

stejnosměrný: постоя́нный токelektr. stejnosměrný proud

úraz: электротра́вма, пораже́ние электрото́комúraz elektrickým proudem

zkratový: ток коро́ткого замыка́нияzkratový proud

plavat: плыть по тече́ниюplavat po proudu

plout: плыть по тече́ниюplout s proudem

téct: Вино́ лило́сь реко́й.Víno teklo proudem.

выпрями́тель: выпрями́тель (электри́ческого) то́каusměrňovač elektrického proudu

заря́дный: заря́дный токnabíjecí proud

постоя́нный: постоя́нный токstejnosměrný proud

си́ла: си́ла то́каintenzita proudu

трёхфа́зный: трёхфа́зный токtřífázový proud

уда́р: уда́р (электри́ческим) то́ком/(электри́ческого) то́каrána (elektrickým) proudem

вы́прямить: вы́прямить (электри́ческий) токusměrnit (elektrický) proud

перебо́й: перебо́й электри́честваvýpadek proudu

разга́р: в по́лном разга́реv plném proudu o sezóně ap.

река́: ли́ться реко́йtéci proudem

электри́ческий: электри́ческий токelektrický proud

руче́й: Кровь льёт ручьём.Krev teče proudem.

тече́ние: плыть по тече́ниюplavat po proudu, pasivně se podřizovat okolnostem

proud: морско́е тече́ниеmořský proud