Hlavní obsah

mysl

Vyskytuje se v

hnutí: душе́вное волне́ниеhnutí mysli

myslet: Ду́маю, что да.Myslím, že ano.

proti: Э́то мне не по нутру́.Je mi to proti mysli.

se, si: Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.Moc si o sobě myslí.

z, ze: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

ввиду́: име́ть ввиду́mít na mysli

па́дать: па́дать ду́хомklesat na mysli

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

всплыть: всплыть в па́мятиvytanout na mysli, vybavit se

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

mysl: име́ть в виду́ кого/чтоmít na mysli koho/co