Hlavní obsah

síť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pletivo s oky) сеть
  2. (k lovu) сетьrybářská síťрыба́цкая сеть
  3. (ochranná ap.) се́ткаhoupací síťгама́кsíť proti moskytůmмоски́тная се́тка
  4. (na hřišti, v brance ap.) се́тка
  5. (spletitá struktura) сетьželezniční síťжелезнодоро́жная сетьkanalizační/vodovodní síťканализацио́нная/водопрово́дная сеть
  6. (elektrická) сеть
  7. (telefonní ap.) сетьpočítačová síťкомпью́терная сеть
  8. (souřadnic) се́тка
  9. (struktura) сетьsociální síťсоциа́льная сеть, соцсе́тьzpravodajská/špionážní síťагенту́рная/шпио́нская сеть

Vyskytuje se v

datový: се́ти да́нныхdatové sítě

inženýrský: инжене́рные се́тиinženýrské sítě

mobilní: сеть со́товой свя́зиmobilní síť

správa: администри́рование се́тиvýp. správa (počítačové) sítě

správce: администра́тор се́тиvýp. správce sítě

distribuční: сеть распределе́нияdistribuční síť

odpojit se: отключи́ться от се́тиvýp. odpojit se od sítě

počítačový: компью́терная сетьpočítačová síť

surfování: сёрфинг в/по се́тиsurfování po síti

zapojit: подключи́ть компью́тер к (ме́стной) се́тиzapojit počítač do (místní) sítě

моби́льный: моби́льная связьmobilní síť

пау́чий: пау́чьи се́тиpavučiny, pavoučí sítě

соцсе́ть: в соцсе́тяхna sociálních sítích

администри́рование: администри́рование се́тиspráva (počítačové) sítě

гама́к: спать в гамаке́spát v houpací síti

присоедини́ть: присоедини́ть к се́тиpřipojit k síti

сеть: рыболо́вная сетьrybářská síť

сто́чный: сто́чные тру́бы канализацио́нной се́тиodtokové roury kanalizační sítě, stoková síť

síť: рыба́цкая сетьrybářská síť