Hlavní obsah

sako

Vyskytuje se v

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

sak: Seber si své saky paky.Собира́й свои́ мана́тки.

пожи́тки: собра́ть свои́ пожи́ткиsebrat si svých pět švestek/své saky paky

мана́тки: Собира́й свои́ мана́тки.Seber si své saky paky.

тви́довый: тви́довый пиджа́кtvídové sako

у́дочка: Сма́тывай у́дочки!Seber si své saky-paky!, Padej!