Hlavní obsah

síť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pletivo s oky) сеть
  2. (k lovu) сетьrybářská síťрыба́цкая сеть
  3. (ochranná ap.) се́ткаhoupací síťгама́кsíť proti moskytůmмоски́тная се́тка
  4. (na hřišti, v brance ap.) се́тка
  5. (spletitá struktura) сетьželezniční síťжелезнодоро́жная сетьkanalizační/vodovodní síťканализацио́нная/водопрово́дная сеть
  6. (elektrická) сеть
  7. (telefonní ap.) сетьpočítačová síťкомпью́терная сеть
  8. (souřadnic) се́тка
  9. (struktura) сетьsociální síťсоциа́льная сеть, соцсе́тьzpravodajská/špionážní síťагенту́рная/шпио́нская сеть

Vyskytuje se v

datový: datové sítěсе́ти да́нных

inženýrský: inženýrské sítěинжене́рные се́ти

mobilní: mobilní síťсеть со́товой свя́зи

správa: výp. správa (počítačové) sítěадминистри́рование се́ти

správce: výp. správce sítěадминистра́тор се́ти

distribuční: distribuční síťсеть распределе́ния

odpojit se: výp. odpojit se od sítěотключи́ться от се́ти

počítačový: počítačová síťкомпью́терная сеть

surfování: surfování po sítiсёрфинг в/по се́ти

zapojit: zapojit počítač do (místní) sítěподключи́ть компью́тер к (ме́стной) се́ти

síť: rybářská síťрыба́цкая сеть