Hlavní obsah

počítačový

Přídavné jméno

  • компью́терныйpočítačová síťкомпью́терная сетьpočítačový odborníkкомпью́терщик

Vyskytuje se v

databáze: компью́терная ба́за да́нныхpočítačová databáze

grafika: компью́терная гра́фикаpočítačová grafika

hra: компью́терная игра́, hovor. игру́шкаpočítačová hra

ochrana: хране́ние компью́терных да́нныхvýp. ochrana počítačových dat

pirát: компью́терный пира́тpočítačový pirát

síť: компью́терная сетьpočítačová síť

správa: администри́рование се́тиvýp. správa (počítačové) sítě

animace: компью́терная анима́цияpočítačová animace

komponent: компью́терные комплекту́ющиеpočítačové komponenty

uživatel: по́льзователь компью́теромpočítačový uživatel

администри́рование: администри́рование се́тиspráva (počítačové) sítě

гра́фика: компью́терная гра́фикаpočítačová grafika

конфигура́ция: конфигура́ция компью́тераpočítačová konfigurace

томогра́фия: компью́терная томогра́фияpočítačová tomografie

počítačový: компью́терная сетьpočítačová síť