Hlavní obsah

пры́гать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. skákat do dálky ap.пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématuпры́гать в высоту́/в длину́skákat do výšky/do dálky
  2. hovor.skákat, poskakovat, nadskakovat o míči ap.
  3. от чего skákat štěstím ap., chvět se nervozitou ap. čím
  4. přen., hovor.přeskakovat o myšlenkách ap., těkat pohledem ap., přebíhat
  5. přen., hovor.skákat, poskakovat o písmenkách ap.

Vyskytuje se v

разго́н: skákat s rozběhemпры́гать с разго́ну

panák: skákat panákaпры́гать в кла́ссики

skákat: sport. skákat do výšky/do dálkyпры́гать в высоту́/в длину́

пры́гать: skákat od tématu k tématuпры́гать от одно́й те́мы к друго́й