Hlavní obsah

překonat

Vyskytuje se v

krize: преодоле́ть кри́зисpřekonat krizi

rekord: поста́вить/поби́ть реко́рдvytvořit/překonat rekord

únava: переси́лить/почу́вствовать уста́лостьpřekonat/pocítit únavu

vzdálenost: определи́ть/покры́ть расстоя́ниеzjistit/překonat vzdálenost

překážka: преодоле́ть все препя́тствияpřekonat všechny překážky

переси́лить: переси́лить уста́лостьpřekonat únavu

поби́ть: поби́ть реко́рдpřekonat rekord

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

спра́виться: спра́виться со стра́хомpřekonat strach

překonat: поби́ть реко́рдsport. překonat rekord