Hlavní obsah

krize

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rozhodný obrat) кри́зисpřekonat kriziпреодоле́ть кри́зис
  2. (hospodářská ap.) кри́зисfinanční krizeфина́нсовый кри́зис, финкри́зисprohlubující se krizeуглубля́ющийся кри́зис

Vyskytuje se v

hospodářský: экономи́ческий кри́зисhospodářská krize

identita: кри́зис иденти́чностиpsych. krize identity

světový: мирово́й экономи́ческий кри́зисsvětová hospodářská krize

věk: кри́зис сре́днего во́зрастаpsych. krize středního věku

hluboký: глубо́кий кри́зисhluboká krize

prohloubit: обостри́ть кри́зисprohloubit krizi

во́зраст: кри́зис сре́днего во́зрастаkrize středního věku

обостри́ть: обостри́ть кри́зисprohloubit krizi

экономи́ческий: мирово́й экономи́ческий кри́зисsvětová hospodářská krize

krize: преодоле́ть кри́зисpřekonat krizi