Hlavní obsah

krize

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rozhodný obrat) кри́зисpřekonat kriziпреодоле́ть кри́зис
  2. (hospodářská ap.) кри́зисfinanční krizeфина́нсовый кри́зис, финкри́зисprohlubující se krizeуглубля́ющийся кри́зис

Vyskytuje se v

hospodářský: hospodářská krizeэкономи́ческий кри́зис

identita: psych. krize identityкри́зис иденти́чности

světový: světová hospodářská krizeмирово́й экономи́ческий кри́зис

věk: psych. krize středního věkuкри́зис сре́днего во́зраста

hluboký: hluboká krizeглубо́кий кри́зис

prohloubit: prohloubit kriziобостри́ть кри́зис

во́зраст: krize středního věku кри́зис сре́днего во́зраста

обостри́ть: prohloubit kriziобостри́ть кри́зис

экономи́ческий: světová hospodářská krizeмирово́й экономи́ческий кри́зис

krize: překonat kriziпреодоле́ть кри́зис