Hlavní obsah

překonaný

Vyskytuje se v

překonat: sport. překonat rekordпоби́ть реко́рд

krize: překonat kriziпреодоле́ть кри́зис

rekord: vytvořit/překonat rekordпоста́вить/поби́ть реко́рд

únava: překonat/pocítit únavuпереси́лить/почу́вствовать уста́лость

vzdálenost: zjistit/překonat vzdálenostопредели́ть/покры́ть расстоя́ние

překážka: překonat všechny překážkyпреодоле́ть все препя́тствия

переси́лить: překonat únavuпереси́лить уста́лость

поби́тый: překonaný rekordпоби́тый реко́рд

поби́ть: překonat rekordпоби́ть реко́рд

превзойти́: překonat se, překonat sama sebeпревзойти́ (самого́) себя́

спра́виться: překonat strachспра́виться со стра́хом

překonaný: překonané názoryста́рые взгля́ды