Hlavní obsah

наказа́ние

Vyskytuje se v

наказа́ние: nepodmíněný trest реа́льное наказа́ние

нести́: odpykávat si trestнести́ наказа́ние

понести́: odpykat si trestпонести́ наказа́ние

преступле́ние: Zločin a trest román F. M. DostojevskéhoПреступле́ние и наказа́ние

смягчи́ть: zmírnit trestсмягчи́ть наказа́ние

теле́сный: tělesný trestтеле́сное наказа́ние

exemplární: exemplární trestприме́рное наказа́ние

nepodmíněný: práv. nepodmíněný trestбезусло́вное наказа́ние

podmíněný: práv. podmíněný trestусло́вное наказа́ние

svoboda: práv. trest odnětí svobodyнаказа́ние лише́нием свобо́ды

tělesný: tělesný trestтеле́сное наказа́ние

trest: podmíněný/nepodmíněný trestусло́вное/безусло́вное наказа́ние

výkon: práv. výkon trestuисполне́ние наказа́ния

mírný: mírný trestмя́гкое наказа́ние

odpykávat: odpykávat si trestнести́ наказа́ние

odsedět: odsedět (si) trestотсиде́ть срок (наказа́ния)

prominutí: práv. prominutí trestuосвобожде́ние от наказа́ния, поми́лование

promlčení: promlčení trestuда́вность наказа́ния

tvrdý: tvrdý trestсуро́вое наказа́ние

uložení: uložení trestuналоже́ние наказа́ния

vykonat: vykonat trestпривести́ в исполне́ние наказа́ние

vyměřit: vyměřit trest komuопредели́ть/назна́чить наказа́ние кому, присуди́ть кого

výše: stanovit výši trestuопредели́ть ме́ру наказа́ния

zasloužený: zasloužený trestзаслу́женное наказа́ние

zmírnit: zmírnit trestсмягчи́ть наказа́ние

вы́сший: nejvyšší trest, trest smrtiвы́сшая ме́ра наказа́ния