Hlavní obsah

да́нный

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

бог: дай бог (ка́ждому)zaplať pánbůh

возмо́жность: дать возмо́жностьdát možnost čeho, umožnit komu co

войти́: не дал войти́, как...nenechal koho ani vejít a hned...

вы́ход: дать вы́ход чемуdát průchod čemu hněvu, radosti ap.

выходно́й: выходны́е да́нныеtiráž

газ: дать газpřidat plyn při jízdě autem

дать: дать знать о ком/чёмoznámit co, podat zprávu o kom/čem

дуб: ду́ба датьnatáhnout bačkory

жар: (за)дать жару́ комуzatopit, dát co proto komu

исхо́д: дать исхо́д чемуdát průchod čemu, nechat projevit co

лещ: дать леща́ кому(pro)plesknout koho, dát facku komu

мах: дать ма́хуnetrefit se, pochybit, splést se

отчёт: дать отчёт в свои́х посту́пкахvysvětlit své chování

прикури́ть: дать прикури́ть комуpodusit koho

пять: Дай пять!Podej mi ruku!

сда́ча: дать сда́чиvrátit/oplatit ránu pěstí bránit se

срок: да́й(те) срокvyčkej(te), dej(te) čas, dej(te) možnost

тре́тий: тре́тьего не да́ноnení třetí možnost, třetí možnost neexistuje

фо́ра: дать фо́ру комуdát fóra/náskok/výhodu při hrách ap.

ша́пка: по ша́пке дать комуdát komu za uši

кля́тва: дать кля́твуpřísahat

моме́нт: в да́нный моме́нтteď, momentálně, v současnosti

нача́ло: дать нача́ло чемуzačít, zahájit co

спра́вка: дать спра́вкуpodat informaci, informovat

аудие́нция: дать аудие́нцию комуpřijmout koho, setkat se s kým

вы́зов: вы́зов да́нных (из па́мяти)vyvolání dat (z paměti)

да́нные: биографи́ческие да́нныеživotopisné údaje

знать: дать знать о себе́ozvat se, dát o sobě vědět

непрове́ренный: по непрове́ренным да́ннымpodle neověřených informací

па́спортный: па́спортные да́нныеosobní údaje

перерабо́тка: перерабо́тка да́нныхzpracování dat

по́вод: дать по́водzavdat příčinu

показа́ние: дать призна́тельные показа́нияpřiznat se

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

почу́вствовать: дать почу́вствоватьdát pocítit/znát, ukázat

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

старт: дать стартodstartovat závod ap.

драп: дать дра́пуvzít roha

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

разъясне́ние: Прошу́ вас дать мне разъясне́ние.Žádám vás, abyste mi podal vysvětlení.

слабина́: дать слабину́ukázat (své) slabé místo

ход: дать ход де́луdát věc do pohybu

bota: сесть в лу́жу, дать ма́хуudělat botu

dát: дать по́вод чемуdát záminku k čemu

data: ли́чные да́нныеosobní data

databáze: компью́терная ба́за да́нныхpočítačová databáze

datový: па́мять да́нныхdatová paměť

impulz: дать толчо́к/сти́мул к чемуdát impulz k čemu

interview: дать интервью́ комуposkytnout komu interview

inzerát: дать/вы́весить объявле́ниеpodat/vyvěsit inzerát

krev: дать кровьdarovat krev

na: дать поня́ть комуdát na srozuměnou

nakládačka: дать кому трёпкуdát komu nakládačku

nosič: носи́тель да́нныхvýp. datový nosič

odkapat: дать воде́ стечь ка́плямиnechat odkapat

ochrana: хране́ние компью́терных да́нныхvýp. ochrana počítačových dat

podat: дать объявле́ниеpodat inzerát

přenos: ско́рость перено́са да́нныхrychlost přenosu dat

slib: дать обеща́ние комуdát komu slib

soubor: файл да́нныхdatový soubor

srozuměná: дать поня́ть кому что, поста́вить в изве́стность кого о чёмdát na srozuměnou komu co

ucho: дать в у́хоdát za ucho

v, ve: И дал тя́гу!, И он смы́лся!A byl v tahu!

vstupní: входны́е да́нныеvýp. vstupní data

vzít: (за)дать стрекача́vzít do zaječích

záminka: дать по́вод к чемуdát záminku k čemu

záruka: дать/предоста́вить гара́нтии на чтоposkytnout záruky na co

bakšiš: дать на чайdát bakšiš

biografický: биографи́ческие да́нныеbiografické údaje

bodnout: пришпо́рить (коня́), дать шпо́ры (коню́)bodnout koně do slabin

celibát: дать обе́т безбра́чияsložit slib celibátu

daný: в да́нном слу́чаеv daném případě

dát se: Он не дал себя́ в оби́ду.Nedal se.

držka: дать кому в мо́рдуdát komu přes držku

instrukce: дать/получи́ть ряд указа́нийdát/dostat řadu instrukcí

krejcar: И копе́йки не даст.Nedá ani krejcar.

nářez: (за)дать по́рку комуdát komu pořádný nářez

náskok: дать фо́ру комуdát náskok komu

nechat: Да́йте мне договори́ть.Nechte mě domluvit.

nevěrohodný: недостове́рные да́нныеnevěrohodné údaje

odpískat: дать фина́льный свисто́кodpískat konec zápasu

бара́шек: бара́шка в бума́жке датьdát úplatek

odpovědět: дать определённый отве́тpřesně odpovědět

osobní: персона́льные да́нныеosobní údaje

podnět: дать по́вод к чемуdát podnět k čemu

podstrčit: дать взя́ткуpodstrčit úplatek

popud: дать толчо́к для чегоdát popud k čemu

popustit: дать во́лю чему, отпусти́ть во́жжи кому/чемуpopustit uzdu čemu

postrádat: На да́нный моме́нт не мо́жем без него́ обойти́сь.V daném okamžiku ho nemůžeme postrádat.

praštit: дать по спине́praštit do zad

přesun: перемеще́ние да́нныхvýp. přesun dat

přesvědčit se: дать себя́ уговори́тьnechat se přesvědčit

půjčka: дать взаймы́, вы́дать ссу́дуposkytnout půjčku

rada: дать кому хоро́ший сове́тdát komu dobrou radu

rekonstrukce: восстановле́ние да́нныхvýp. rekonstrukce dat

rozhovor: дать кому интервью́poskytnout komu rozhovor

rozmyšlená: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

ručně: вручну́ю откорректи́ровать да́нныеručně opravit data

slovo: нару́шить да́нное сло́воporušit dané slovo

spropitné: дать чаевы́е официа́нтуdát číšníkovi spropitné

šach: дать шах (королю́)dát šach (králi)

šlápnout: дать га́зуšlápnout na plyn

udělit: дать о́рден кому, награди́ть когоudělit vyznamenání komu

uhnout: дать доро́гу комуuhnout z cesty

úkol: дать поруче́ние комуuložit úkol komu