Hlavní obsah

све́жий

Vyskytuje se v

хлеб: све́жий/чёрствый хлебčerstvý/tvrdý chléb

во́здух: све́жий во́здухčerstvý vzduch

вы́пуск: све́жий вы́пуск (газе́ты)čerstvé vydání (novin)

подыша́ть: подыша́ть све́жим во́здухомnadýchat se čerstvého vzduchu

фру́кты: све́жие фруктыčerstvé ovoce

свежо́: свежо́ преда́ниеstalo se nedávno

све́жий: на све́жем во́здухеvenku/na čerstvém vzduchu