Hlavní obsah

обра́тный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. обра́тный а́дрес zpáteční adresa

Vyskytuje se v

биле́т: ра́зовый/обра́тный биле́тjednorázová/zpáteční jízdenka

обра́тно: биле́т туда́ и обра́тноzpáteční lístek

сло́во: взять свои́ слова́ обра́тноvzít svá slova zpět

туда́: биле́т туда́ и обра́тноzpáteční jízdenka

chod: мёртвый/обра́тный ходtech. mrtvý/zpětný chod

jízdenka: обра́тный биле́т, биле́т туда́ и обра́тноzpáteční jízdenka

lístek: биле́т туда́ и обра́тноzpáteční lístek

návratný: обра́тный ве́ксельnávratná směnka

nepřímý: обра́тная пропорциона́льностьmat. nepřímá úměrnost

polarita: обра́тная поля́рностьobrácená polarita

převrácený: обра́тное изображе́ниеpřevrácený obraz

rub: ре́верс, обра́тная сторона́ моне́тыrub mince

směr: в обра́тном направле́нииopačným směrem

strana: види́мая/обра́тная сторона́ Луны́astron. přivrácená/odvrácená strana Měsíce

vzít: взять обра́тно чтоvzít co zpět

zpáteční: обра́тный биле́т, биле́т туда́ и обра́тноzpáteční jízdenka

zpět: взять что обра́тноvzít co zpět prohlášení ap.

zpětný: обра́тный ходzpětný chod

kompatibilita: обра́тная совмести́мостьvýp. zpětná kompatibilita

letenka: авиабиле́т туда́ и обра́тноzpáteční letenka

opačný: обра́тное значе́ниеopačný význam

poslat: отпра́вить обра́тноposlat zpět

přesvědčit: (раз)убеди́ть в обра́тномpřesvědčit o opaku

obratem: присла́ть с обра́тной по́чтойposlat obratem

tam: доро́га туда́ и обра́тноcesta tam a zpět

обра́тный: обра́тный биле́тzpáteční jízdenka