Hlavní obsah

narození

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

datum: да́та/день рожде́нияdatum narození

dřív: лю́ди ста́ршего поколе́нияdřív narození

od, ode: (два го́да) о́троду(dva roky) od narození

rok: год рожде́нияrok narození

narozený: преждевре́менно рождённыйpředčasně narozený

zapíjet: обмыва́ть рожде́ние сы́наzapíjet narození syna

рождество́: Рождество́ Христо́гоnarození Ježíše

narození: да́та/ме́сто рожде́нияdatum/místo narození