Hlavní obsah

zabezpečení

Vyskytuje se v

důchodový: пенсио́нное обеспе́чениеdůchodové zabezpečení

odbor: отде́л социа́льного обеспе́ченияodbor sociálního zabezpečení

sociální: социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení

správa: департа́мент социа́льного обеспе́чения, социа́льное ве́домствоspráva sociálního zabezpečení

hmotný: материа́льное обеспе́чениеhmotné zabezpečení

социа́льный: социа́льное обеспе́чениеsociální zabezpečení

zabezpečení: пенсио́нное/социа́льное обеспе́чениеekon. důchodové/sociální zabezpečení