Hlavní obsah

lidský

Vyskytuje se v

deklarace: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

ochránce: правозащи́тникochránce lidských práv

právo: права́ челове́каlidská práva

zastánce: защи́тник прав челове́каzastánce lidských práv

zdroj: челове́ческие ресу́рсыlidské zdroje

dodržování: соблюде́ние прав челове́каdodržování lidských práv

moc: Э́то не в си́лах челове́ка.To není v lidské moci.

možnost: преде́л челове́ческих возмо́жностейhranice lidských možností

obhájce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobhájce lidských práv

obránce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobránce lidských práv

porušování: наруше́ние прав челове́каporušování lidských práv

vlastnost: хоро́шие ка́чества челове́каdobré lidské vlastnosti

všeobecný: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каpolit. Všeobecná deklarace lidských práv

mýlit se: Челове́ку сво́йственно ошиба́ться.Mýlit se je lidské.

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

пра́во: права́ челове́каlidská práva

ресу́рс: людски́е ресу́рсыlidské zdroje

lidský: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv