Hlavní obsah

výroční

Vyskytuje se v

shromáždění: výroční shromážděníотчётное собра́ние

zpráva: výroční zprávaгодово́й отчёт, отчётный докла́д

годи́чный: годи́чный ана́лизvýroční analýza

отчётный: отчётный докла́дvýroční zpráva, zpráva o činnosti