Hlavní obsah

výroční

Vyskytuje se v

shromáždění: отчётное собра́ниеvýroční shromáždění

zpráva: годово́й отчёт, отчётный докла́дvýroční zpráva

годи́чный: годи́чный ана́лизvýroční analýza

отчётный: отчётный докла́дvýroční zpráva, zpráva o činnosti

výroční: отчётный докла́д, годово́й отчётvýroční zpráva