Hlavní obsah

ovládání

Vyskytuje se v

dálkový: dálkové ovládáníдистанцио́нное управле́ние

dokonale: Dokonale ovládá italštinu.Он в соверше́нстве владе́ет италья́нским языко́м.

ovládat: ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

ovládat se: Ovládej se!Держи́ себя́ в рука́х! Владе́й собо́й!

владе́ть: ovládat seвладе́ть собо́й

рука́: ovládat seдержа́ть себя́ в рука́х

де́ло: (dobře) ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

знать: rozumět své práci, ovládat svou práciзнать своё де́ло

пульт: dálkový ovladač, dálkové ovládáníпульт ДУ

вла́ствовать: ovládat seвла́ствовать собо́й

челове́к: Chovej se slušně!, Ovládej se!Будь челове́ком!

ovládání: dálkové ovládáníпульт дистанцио́нного управле́ния, ПДУ