Hlavní obsah

sedmý

Vyskytuje se v

div: sedm divů světaсемь чуде́с ми́ра

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pádимени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́ж

sedmý: sedmý pádтвори́тельный паде́ж

čtvrt: ve čtvrt na sedmв че́тверть седьмо́го, в пятна́дцать седьмо́го

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

trpaslík: Sněhurka a sedm trpaslíkůБелосне́жка и семь гно́мов

nebe: být v sedmém nebiбыть на седьмо́м не́бе

sedm: western Sedm statečnýchве́стерн Великолепная семерка