Hlavní obsah

вы́вести

Dokonavé sloveso-еду, -едешь; -ел, -ела; -едший; -еденный; -едя

  1. vyvést, odvést, dostat koně ze stáje, dítě na procházku ap.вы́вести войска́odsunout vojska
  2. vyloučit, vyřadit, vykázat z družstva ap.вы́вести из стро́яvyřadit z provozu
  3. odstranit skvrnu ap., zlikvidovat, zničit škůdce ap.

Dokonavé sloveso-еду, -едешь; -ел, -ела; -едший; -еденный; -едя

  1. вы́вести из себя́ кого rozzlobit, naštvatвы́вести из себя́ кого expr. dopálit koho čím

Vyskytuje se v

лю́ди: postarat se o koho, zaopatřit, vychovat kohoвы́вести в лю́ди кого

расхо́д: odstřelit, odprásknout, oddělat koho/coв расхо́д вы́вести

вы́вести: vyšlechtit odrůduвы́вести сорт

vyvést: nechat koho vyvést ze sáluотда́ть распоряже́ние вы́вести кого из за́ла

odsunout: odsunout vojskaвы́вести войска́

rovnováha: vyvést z rovnováhy kohoвы́вести из равнове́сия, расстро́ить

trh: uvést na trhвы́вести на ры́нок

uvést: uvést zboží na trhвы́вести/вы́бросить това́р на ры́нок

vyřadit: vyřadit co z provozuвы́вести из эксплуата́ции/стро́я

vzorec: odvodit vzorecвы́вести фо́рмулу

míra: vyvést koho z míryвы́вести кого из терпе́ния

posvítit si: pořádně si posvítit na koho/coвы́вести на све́жую во́ду кого/что

sedlo: vyhodit koho ze sedla zbavit postaveníвы́вести кого из игры́, обойти́ кого

žluč: pohnout komu žlučíвы́вести из себя́ кого, привести́ в я́рость кого