Hlavní obsah

provoz

Vyskytuje se v

být: не рабо́татьbýt mimo provoz

letový: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

mimo: не рабо́таетmimo provoz

pravidlo: пра́вила доро́жного движе́ния, ПДДpravidla silničního provozu

řízení: регули́рование у́личного движе́нияřízení silničního provozu

účastník: уча́стник доро́жного движе́нияúčastník silničního provozu

zkušební: про́бная эксплуата́цияzkušební provoz

dodržovat: соблюда́ть пра́вила доро́жного движе́нияdodržovat pravidla silničního provozu

hustý: интенси́вное движе́ниеhustý provoz

jednosměrný: односторо́ннее движе́ние (тра́нспорта)jednosměrný provoz

lékárna: круглосу́точная апте́каlékárna s nepřetržitým provozem

nepřetržitý: круглосу́точныйs nepřetržitým provozem

obousměrný: двусторо́ннее движе́ниеobousměrný provoz

třísměnný: рабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́мtřísměnný provoz

uvést: ввести́ в эксплуата́цию чтоuvést do provozu co

vyřadit: вы́вести из эксплуата́ции/стро́яvyřadit co z provozu

výtah: Лифт не рабо́тает.Výtah mimo provoz.

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu

двусторо́нний: двусторо́ннее движе́ниеobousměrný provoz

ввод: ввод в де́йствиеuvedení do provozu

вы́вести: вы́вести из стро́яvyřadit z provozu

эксплуата́ция: введённый в эксплуата́циюuvedený do provozu, spuštěný

provoz: сме́нная рабо́таprovoz na směny