Hlavní obsah

účastník

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (hry ap.) уча́стник, уча́ствующийúčastník zájezduэкскурса́нтúčastník povstáníде́йствующее лицо́ восста́нияúčastník silničního provozuуча́стник доро́жного движе́ния
  2. (právního aktu ap.) (со)уча́стник(spolupachatel) соо́бщник
  3. (uživatel) абоне́нтvolaný účastníkвызыва́емый абоне́нтtelefonní účastníkтелефо́нный абоне́нт

Vyskytuje se v

omezit: omezit počet účastníkůограни́чить число́ уча́стников

volaný: Volaný účastník je dočasně nedostupný.Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.

де́йствующий: účinkující (osoba), přen. účastníkде́йствующее лицо́

účastník: účastník silničního provozuуча́стник доро́жного движе́ния