Hlavní obsah

účastník

Vyskytuje se v

omezit: ограни́чить число́ уча́стниковomezit počet účastníků

volaný: Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.Volaný účastník je dočasně nedostupný.

де́йствующий: де́йствующее лицо́účinkující (osoba), přen. účastník

účastník: уча́стник доро́жного движе́нияúčastník silničního provozu