Hlavní obsah

тре́тий

Vyskytuje se v

сосна́: nevědět si rady, neumět si s ničím poraditв трёх со́снах заблуди́ться

тре́тий: třetí osoby/stranaтре́тьи ли́ца

тро́е: za tři, trojnásobně pracovat, jíst ap.за трои́х

курс: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

па́рник: Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.

шаг: pár kroků, velmi blízkoв двух-трёх шага́х

в: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше

всего́: Ozvali se jen tři.Откли́кнулось всего́ тро́е.

измере́ние: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

подря́д: celé/plné tři hodinyтри часа́ подря́д

проби́ть: Odbila třetí (hodina).Проби́ло три (часа́).

разме́р: trojky prsaтре́тий разме́р груди́

сря́ду: tři dny za sebouтри дня сря́ду

тре́тья: dvě třetinyдве тре́тьих

три: tři lidéтри челове́ка

умно́жить: (vynásobit) dva krát třiумно́жить два на три

го́рло: jíst (jako) za tři, hodně jístв три го́рла есть

osoba: první/druhá/třetí osobaпе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́

povodňový: hydr. třetí povodňový stupeňтре́тья сте́пень угро́зы наводне́ния

provoz: provoz na tři směnyрабо́та в три сме́ны

říše: hist. třetí říše nacistické Německoтре́тий рейх, ги́тлеровская Герма́ния

trojrozměrný: trojrozměrný prostorтри измере́ния простра́нства

třetí: za třetí při výčtuв-тре́тьих

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktтакт на три че́тверти

třikrát: třikrát menšíв три ра́за ме́ньше, втро́е ме́ньше

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchпобеди́ть в трёх дисципли́нах

chod: oběd o třech chodechобе́д из трёх блюд

jednání: jednání první, výstup třetíде́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тье

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolečko: běžet tři kolečkaбежа́ть три кру́га

kolej: Vlak odjíždí ze třetí koleje.По́езд отправля́ется с тре́тьего пути́.

minimálně: Stojí to minimálně tři tisíce rublů.Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.

mocnina: druhá/třetí mocninaвтора́я/тре́тья сте́пень

moučník: Co bude jako moučník?Что бу́дет на тре́тье?

mušketýr: Dumasovi Tři mušketýřiТри мушкетёра А. Дюма́

odbít: Odbily tři.Проби́ло три (часа́).

odpovědnost: odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.отве́тственность тре́тьей стороны́

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

raz: raz, dva, třiраз, два, три

ročník: student třetího ročníkuстуде́нт тре́тьего ку́рса

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozměr: třetí rozměrтре́тье измере́ние

trojka: zařadit trojku rychlostвключи́ть тре́тью ско́рость

třísměnný: třísměnný provozрабо́та в три сме́ны, трёхсме́нная рабо́та, трёхсме́нный рабо́чий режи́м

vězení: odsoudit koho na tři roky (do) vězeníприговори́ть кого к заключе́нию на три го́да

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

vyrazit: vyrazit s kým dveřeвы́толкать с кем в три ше́и