Hlavní obsah

schod

Vyskytuje se v

pozor: Pozor, schod!Осторо́жно, ступе́нька!

pohyblivý: pohyblivé schodyэскала́тор, дви́жущаяся ле́стница

vratký: vratké schodyша́ткая ле́стница

винтово́й: spirálovité schodyвинтова́я ле́стница

вито́й: točité schodyвита́я ле́стница

поднима́ться: jít po schodech (nahoru), stoupat po schodechподнима́ться по ле́стнице

schod: pohyblivé schodyэскала́тор