Hlavní obsah

jen

Vyskytuje se v

když: skromné uspokojení е́сли (бы) то́лько, лишь (бы) то́лькоjen když

přece: zdůraznění platnosti (а) всё-(ж-)таки, всё-же, hovor. таки́přece jen, přece jenom

tak: е́ле-е́ле, едва́-едва́jen tak tak sotva, stěží

tehdy: тогда́ и то́лько тогда́tehdy a jen tehdy

dohad: Э́то лишь дога́дки.Jsou to jenom dohady.

doslech: знать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́тьznát (jen) z doslechu

hořet: Больно́й весь гори́т.Nemocný jen hoří.

hrozný: Жу́тко и поду́мать...Je hrozné jen pomyslet...

jen: Ну пое́хали!, Ну дава́й!Jen do toho!

krok: Э́то в двух шага́х отсю́да.Je to jen pár kroků.

nutný: то́лько са́мое необходи́моеjen to nejnutnější

okraj: заме́тить в ско́бкахříci jen na okraj

okrajově: упомяну́ть что то́лько бе́глоzmínit se o čem jen okrajově

opovážit se: То́лько попро́буй!Jen se opovaž!

paráda: Э́то то́лько для красоты́.To je jen pro parádu.

pípnout: Попро́буй то́лько пи́кнуть!Zkus jen pípnout!

plácnout: Э́то я про́сто так ля́пнул.To jsem jen tak plácnul.

počkat: Ну погоди́!Jen počkej!

pomáhat: Помога́ет посто́льку поско́льку.Pomáhá jen aby se neřeklo.

projít: Э́то вам да́ром не пройдёт!Tohle vám jen tak neprojde!

stavět: Трамва́й здесь остана́вливается то́лько по тре́бованию.Tramvaj zde staví jen na znamení.

zkusit: То́лько пи́кни!Zkus jen ceknout!

mrtvý: О мёртвых пло́хо не говоря́т.O mrtvých jen dobře.

otázka: Э́то лишь вопро́с вре́мени.Je to jen otázka času.

pomyslet: Стра́шно (и) поду́мать.Hrůza jen pomyslet.

přerazit se: Не расшиби́сь в лепёшку! Не перестара́йся!Jen se nepřeraz!

připadnout: Э́то тебе́ то́лько помере́щилось.To ti jen tak připadlo.

vlásek: Находи́лся на волосо́к от сме́рти.Jen o vlásek unikl smrti.

погоди́ть: Ну, погоди́!Jen počkej!, Nepřej si mě!

пу́блика: на пу́блику де́лать чтоdělat co (jen) na efekt

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

ну: Ну, расска́зывай!No tak, povídej!, Jen povídej!

переби́ться: Е́ле переби́лся до полу́чки.Do výplaty vystačil (jen) taktak.

пролётом: пролётом был в Москве́byl v Moskvě jen na skok

Госпо́дь: Одному́ Го́споду изве́стно.(Jenom) Bůh ví.

дожда́ться: Ты у меня́ дождёшься!Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!

попро́бовать: Попро́буй то́лько!Jen (si) to zkus!, Jen se opovaž!

про́сто: Про́сто так.Jen tak.

ско́бка: заме́тить в ско́бкахzmínit mimochodem, říci jen na okraj

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné