Hlavní obsah

хоте́ться

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр., хо́чется

Vyskytuje se v

пить: Mám žízeň.Мне хо́чется пить.

есть: Mám hlad.Мне хо́чется есть.

mít: Mám žízeň.Мне хо́чется пить.

čůrat: Chce se mi čůrat.Мне хо́чется пи́сать.

chtít: Nechci tomu ani věřit.Ве́рить не хо́чется.

chtít se: Chce se mi spát.Мне хо́чется спать.

chuť: Nemám chuť s ním mluvit.Мне не хо́чется с ним говори́ть.

ospalý: Jsem ospalý.Мне хо́чется спать.

pomyšlení: Nemám na jídlo ani pomyšlení.Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.

strašný: Mám strašnou žízeň.Мне стра́шно хо́чется пить.

žízeň: Mám žízeň.Мне хо́чется пить.

хоте́ться: Chce se mi spát.Мне хо́чется спать.