Hlavní obsah

památka

Vyskytuje se v

historický: истори́ческий па́мятник, па́мятник старины́historická památka

archeologický: археологи́ческий па́мятникarcheologická památka

kulturní: па́мятник культу́рыkulturní památka

poklonit se: почти́ть чью па́мять, поклони́ться па́мяти когоpoklonit se čí památce

tahat: таска́ть по па́мятникахtahat koho po památkách

достопримеча́тельность: осмо́тр достопримеча́тельностейprohlídka památek

па́мять: ве́чная па́мять комуčest čí památce

поми́н: на поми́н души́na památku zemřelého

památka: в па́мять о ком/чёмna památku koho/čeho