Hlavní obsah

volání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (křik) зов, крик, (о́)клик
  2. (telef. hovor) звоно́к, вы́зовmístní voláníме́стный звоно́кvolání do zahraničíмеждунаро́дный звоно́кpříchozí/odchozí voláníвходя́щий/исходя́щий звоно́к/вы́зовtísňové voláníсро́чный звоно́к
  3. (přivolávání) зов чего о чём, призы́в на чтоvolání o pomocзов (о) по́мощи, призы́в на по́мощь

Vyskytuje se v

nouzový: сро́чный телефо́нный звоно́кnouzové volání

tísňový: э́кстренный вы́зов, сро́чный звоно́к, звоно́к в слу́жбу спасе́нияtísňové volání

účet: звони́ть за счёт вызыва́емого абоне́нтаvolat na účet volaného

pohotovost: вызыва́ть неотло́жкуvolat pohotovost

pomoc: крича́ть о по́мощиvolat o pomoc

představit si: Предста́вь себе́, он мне звони́т ка́ждый день!Představ si, že mi volá každý den!

volat: Кто звони́т?Kdo volá?

вы́зов: э́кстренный вы́зовtísňové volání

э́кстренный: э́кстренный вы́зовtísňové volání

дава́ть: дава́ть звоно́кvolat, telefonovat komu

звать: звать на по́мощьvolat o pomoc

звоно́к: беспла́тный звоно́кbezplatné volání

поступи́ть: Мне поступи́л звоно́к.Měl jsem telefonát., Volali mi.

volání: сро́чный звоно́кtísňové volání