Hlavní obsah

вое́нный

Podstatné jméno, rod mužský-ого

Vyskytuje se v

вое́нно-промы́шленный: вое́нно-промы́шленный ко́мплексvojenskoprůmyslový komplex

де́йствие: вое́нные де́йствияvojenské akce, válka

действи́тельный: действи́тельная вое́нная слу́жбаpovinná vojenská služba

теа́тр: теа́тр вое́нных де́йствийbojiště

корреспонде́нт: вое́нный корреспонде́нтválečný zpravodaj

обозрева́тель: вое́нный обозрева́тельválečný zpravodaj

престу́пник: вое́нный престу́пникválečný zločinec

призы́в: призы́в (на вое́нную слу́жбу)povolání (k vojenské službě), mobilizace

промы́шленность: машинострои́тельная/вое́нная промы́шленностьstrojírenský/vojenský průmysl

уча́сток: вое́нный уча́стокvojenský prostor

вмеша́тельство: вое́нное вмеша́тельствоvojenská intervence

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

диктату́ра: вое́нная диктату́раvojenská diktatura

прися́га: вое́нная прися́гаvojenská přísaha

вое́нный: вое́нная фо́рмаvojenská uniforma