Hlavní obsah

де́йствие

Podstatné jméno, rod střední

  1. вое́нные де́йствия vojenské akce, válka

Vyskytuje se v

теа́тр: теа́тр вое́нных де́йствийbojiště

бо́мба: бо́мба заме́дленного де́йствияčasovaná bomba

ввод: ввод в де́йствиеuvedení do provozu

заме́дленный: бо́мба заме́дленного де́йствияčasovaná bomba

симптомати́ческий: симптомати́ческое де́йствие лека́рстваsymptomatický účinek léčiva

akční: ра́диус де́йствияakční rádius

bomba: бо́мба заме́дленного де́йствияčasovaná bomba

časovaný: бо́мба заме́дленного де́йствияčasovaná bomba

doba: срок де́йствияdoba platnosti

konec: да́та истече́ния де́йствия чегоkonec platnosti čeho

provoz: ввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние чтоuvést do provozu co

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

rádius: ра́диус де́йствияakční rádius

tělo: лёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствиемlehké/těžké ublížení na těle

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

zánik: прекраще́ние де́йствия догово́раpráv. zánik platnosti smlouvy

činnost: пусти́ть в де́йствиеuvést v činnost

dějství: коме́дия в двух а́ктах/де́йствияхkomedie o dvou dějstvích

jednání: противозако́нные де́йствияnezákonné jednání

lék: побо́чное де́йствие лека́рстваvedlejší účinek léku

nabýt: войти́/вступи́ть в си́лу/де́йствиеnabýt platnosti

nabytí: вступле́ние в де́йствиеnabytí účinnosti

omezený: ограни́ченный срок де́йствияomezená platnost

platnost: прекрати́ть де́йствие догово́раukončit platnost smlouvy

prodloužit: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

účinek: побо́чное де́йствие (лека́рства)vedlejší účinek (léků)

vedlejší: побо́чное (воз)де́йствие лека́рстваvedlejší účinek léku

vypršení: истече́ние сро́ка де́йствияvypršení doby platnosti

propadnout: Па́спорт пропа́л., Истёк срок де́йствия па́спорта.Pas propadl.

де́йствие: вое́нные де́йствияvojenské akce, válka