Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaný úkon) услу́гаslužby zákazníkůmуслу́ги клие́нтам
  2. služby (veřejné organizované práce) услу́ги, обслу́живаниеkomunální službyкоммуна́льные услу́ги
  3. (u sedláka ap.) слу́жба
  4. (vojenská základní ap.) (вое́нная) слу́жбаaktivní/náhradní vojenská službaдействи́тельная/альтернати́вная вое́нная слу́жбаslužba v armáděслу́жба в а́рмии
  5. (vojáka, policisty ap.) слу́жба, дежу́рствоbýt ve služběнести́ слу́жбуpostavit koho mimo službuуво́лить кого со слу́жбы
  6. (lékařská, informační ap.) слу́жба, се́рвис, услу́гиlékařská pohotovostní službaнеотло́жная медици́нская по́мощьHorská službaГорноспаса́тельная слу́жбаzpravodajská službaразве́дывательная слу́жбаporadenské službyконсультацио́нные услу́гиzásilková službaслу́жба доста́вки (на́ дом)bezpečnostní službaслу́жба безопа́сности
  7. (pomoc) одолже́ние, услу́га, любе́зность

Vyskytuje se v

bezpečnostní: bezpečnostní službaслу́жба безопа́сности

civilní: civilní vojenská službaальтернати́вная слу́жба

havarijní: havarijní (silniční) službaавари́йная (доро́жная) слу́жба

k, ke, ku: k (Vašim) službámк ва́шим услу́гам

komplexní: komplexní službyко́мплексные услу́ги

komunální: komunální službyбытово́е обслу́живание, коммуна́льные услу́ги

náhradní: náhradní vojenská službaальтернати́вная слу́жба

pořádkový: pořádková službaслу́жба поря́дка

absolvovat: absolvovat vojenskou službuпройти́ вое́нную слу́жбу

balíček: balíček služebпаке́т услу́г

bezplatný: bezplatná službaбеспла́тная услу́га

dodávkový: dodávková službaслу́жба поста́вки

donáškový: donášková službaслу́жба доста́вки

flákat: flákat službu/povinnostiманки́ровать слу́жбой/обя́занностями

horský: horská záchranná službaгорноспаса́тельная слу́жба

hotelový: hotelové službyуслу́ги гости́ницы

kurýrní: kurýrní službaкурье́рская слу́жба, слу́жба доста́вки

odtahový: odtahová službaуслу́ги автоэвакуа́тора

pečovatelský: pečovatelská službaсоциа́льная/патрона́жная слу́жба

poskytovat: poskytovat službyпредоставля́ть услу́ги

postavit: postavit koho mimo službuотстра́нить от слу́жбы

povětrnostní: povětrnostní službaметеослу́жба

prokázat: prokázat službu komuсослужи́ть слу́жбу кому

rozpis: udělat rozpis služebсоста́вить гра́фик дежу́рства

úplata: služby za úplatuпла́тные услу́ги

užít: užít služeb koho/čehoвоспо́льзоваться услу́гами кого/чего

vojenský: vojenská službaвое́нная/во́инская слу́жба

výzvědný: výzvědná službaразве́дка

zásilkový: zásilková službaслу́жба доста́вки на́ дом

zprostit: zprostit vojenské službyуво́лить с вое́нной слу́жбы

medvědí: medvědí službaмедве́жья услу́га