Hlavní obsah

hora

Vyskytuje se v

hora: hornatá krajina, pohoří го́рыhory

chlap: дети́наchlap jako hora

na: е́хать в го́рыjet na hory

úpatí: у подно́жия горы́na úpatí hory

vyrazit: отпра́виться в путь/го́рыvyrazit na cestu/do hor

vystoupit: подня́ться на верши́ну горы́vystoupit na vrchol hory

zasněžený: засне́женные верши́ны горzasněžené vrcholky hor

důl: сули́ть золоты́е го́рыslibovat hory doly

přenášet: Ве́ра го́ры дви́гает.Víra hory přenáší.

sedmero: за семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́миza sedmero horami a sedmero řekami

тридевя́тый: В тридевя́том ца́рстве, в тридеся́том госуда́рстве...Za sedmero horami, za sedmero řekami...

бу́йвол: Ну и бу́йвол э́тот мужи́к!Je to chlap jako hora.

наобеща́ть: наобеща́ть золоты́е го́рыnaslibovat hory doly

свороти́ть: го́ры свороти́тьhory přenášet