Hlavní obsah

důl

Vyskytuje se v

dolem: horem dolemповсю́ду

hlubinný: hlubinný důlподзе́мная ша́хта

odshora: odshora (až) dolůсве́рху до́низу

pokládat: pokládat dolůскла́дывать, слага́ть

povrchový: horn. povrchový důlкарье́р, разре́з, разно́с

jednička: med. jednička vpravo dole zubни́жний центра́льный резе́ц

jít: Cena jde dolů.Цена́ па́дает.

prolézt: prolézt obchody odshora dolůизла́зить магази́ны вдоль и поперёк

solný: solný důlсоляна́я ша́хта

spadnout: Ceny spadly dolů.Це́ны упа́ли.

šestka: šestka vpravo dole zubпра́вая ни́жняя шестёрка

uranový: uranový důlура́новый рудни́к

zaokrouhlit: zaokrouhlit směrem nahoru/dolůокругли́ть вверх/вниз

zlatý: zlatý důlзолото́й при́иск

dolů: Klobouk dolů před kým! všechna čestЧесть и хвала́ кому!

hora: slibovat hory dolyсули́ть золоты́е го́ры

klobouk: klobouk dolů před kýmшля́пу доло́й перед кем

předat: předat dolů podřízenýmспусти́ть

вниз: спусти́ться внизsejít dolů

до́низу: све́рху до́низуodshora až dolů

све́рху: Изла́зили магази́ны све́рху до́низу.hovor. Prolezli obchody odshora dolů.

спад: пойти́ на спадklesat, jít dolů, zhoršovat se výkony ap.

гора́: идти́ по́д горуzhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap.

наобеща́ть: наобеща́ть золоты́е го́рыnaslibovat hory doly