Hlavní obsah

семь

Číslovkaсеми́, 7 семью́

  • sedmсемь чуде́с све́таsedm divů světa

Vyskytuje se v

кисе́ль: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena

чу́до: семь чуде́с све́таsedm divů světa

бро́сить: бро́сить семью́opustit rodinu

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

раз: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

седьмо́й: седьма́я вода́ на киселе́příbuzný z desátého kolena, vzdálená přízeň

div: sedm divů světaсемь чуде́с ми́ра

založit: založit rodinuсозда́ть семью́

koleno: příbuzný z desátého kolenaседьма́я вода́ на киселе́

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

opustit: opustit rodinuбро́сить семью́

otevřít: Obchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.

trpaslík: Sněhurka a sedm trpaslíkůБелосне́жка и семь гно́мов

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

sedmero: za sedmero horami a sedmero řekamiза семью́ моря́ми, за семью́ гора́ми, за гора́ми, за моря́ми