Hlavní obsah

dlouze

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda ску́ка

doba: krátká/dlouhá dobaкра́ткий/дли́нный счёт

vlna: dlouhé/krátké (rádiové) vlnyдли́нные/коро́ткие во́лны

čekat: Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.Он не заста́вил нас до́лго ждать.

dlouho: dlouho do nociдо по́здней но́чи

halenka: halenka s dlouhým/krátkým rukávemко́фта с дли́нным/коро́тким рукаво́м

horizont: v dlouhém časovém horizontuв да́льней перспекти́ве

kapuce: dlouhý kabát s kapucíдли́нное пальто́ с капюшо́ном

košile: košile s dlouhými/krátkými rukávyруба́шка с дли́нными/коро́ткими рукава́ми

nedlouho: nedlouho potéнемно́го спустя́

rukáv: dlouhé/krátké rukávyдли́нные/коро́ткие рукава́

sloupek: krátký/dlouhý sloupekсто́лбик без наки́да/с наки́дом

tričko: tričko s dlouhým rukávemма́йка с дли́нным рукаво́м

ujít: ujít dlouhou cestuпройти́ нема́лый путь

jak: Natáhl se jak široký, tak dlouhý.Он растяну́лся во весь рост.

ležet: Už dlouho mi leží v žaludku.Давно́ он у меня́ в печёнках сиди́т.

nos: udělat dlouhý nos na kohoпоказа́ть нос кому

trať: běh na dlouhou traťбег на дли́нную диста́нцию

vedení: Má dlouhé vedení.До него́ до́лго дохо́дит.

vystačit: S tím dlouho nevystačíš.На э́том далеко́ не уе́дешь.

во́лос: dlouhé/krátké vlasyдли́нные/коро́ткие во́лосы

дли́нный: dlouhé vlnyдли́нные во́лны

жердь: hubený/dlouhý jako bidloхудо́й/дли́нный как жердь

чуло́к: Pippi Dlouhá punčochaПе́ппи Дли́нный чуло́к

до́лгий: dlouhá dobaдо́лгий срок

ждать: Nenechal na sebe dlouho čekat.Не заста́вил себя́ до́лго ждать.

ресни́ца: dlouhé řasyдли́нные ресни́цы

моргну́ть: bez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšleníне моргну́в гла́зом

разгова́ривать: Nebavím se s ním už dlouho.Я с ним давно́ не разгова́риваю.

разду́мье: po dlouhém uvažováníпо́сле до́лгого разду́мья

растяну́ться: svalit se, jak dlouhý tak širokýрастяну́ться во весь рост

dlouhý: košile s dlouhými rukávyруба́шка с дли́нными рукава́ми