Hlavní obsah

telefon

Vyskytuje se v

mobilní: со́товый (телефо́н), моби́льникmobilní telefon

bezdrátový: беспроводно́й телефо́нbezdrátový telefon

blokace: блоки́рование телефо́наblokace telefonu

buzení: вы́зов-побу́дкаbuzení po telefonu

nabíječka: заря́дное устро́йство для моби́льникаnabíječka na mobilní telefon

nabít: заряди́ть со́товый телефо́нnabít mobilní telefon

odposlech: прослу́шка телефо́наodposlech telefonu

položit: бро́сить тру́бкуpoložit sluchátko (telefonu)

poznamenat: записа́ть но́мер телефо́наpoznamenat si číslo telefonu

příslušenství: аксессуа́ры со́товых телефо́новpříslušenství mobilních telefonů

štěnice: жучо́к в телефо́неštěnice v telefonu

účet: счёт за телефо́нúčet za telefon

vybitý: разря́женный аккумуля́тор моби́льникаvybitá baterie mobilního telefonu

zablokovaný: заблоки́рованный моби́льникzablokovaný mobilní telefon

zavést: провести́ газ/телефо́нzavést plyn/telefon

zvednout: взять/подня́ть тру́бкуzvednout telefon/sluchátko

телефо́н: со́товый телефо́нmobilní telefon

и́миджевый: ими́джевый телефо́нtrendy telefon

со́товый: со́товый (телефо́н)mobilní telefon

telefon: говори́ть по телефо́нуhovořit po telefonu