Hlavní obsah

мочь

Nedokonavé slovesoмогу́, мо́жешь, мо́гут; моги́; мог, могла́; мо́гущий

Nedokonavé slovesoмогу́, мо́жешь, мо́гут; моги́; мог, могла́; мо́гущий

  1. мо́жет быть možná, pravděpodobně, snad

Podstatné jméno, rod ženský

  • moc, sílaизо всей мо́чиze všech sil

Vyskytuje se v

недержа́ние: inkontinence, neudržení močiнедержа́ние мочи́

о́чень: je velmi dobře možné, je velmi pravděpodobnéо́чень мо́жет быть

связа́ть: neumí se kloudně vyjádřit kdoдвух слов связа́ть не мо́жет кто

терпе́ть: nemohu vystát koho/coтерпе́ть не могу́ кого/что, чего

мочь: ze všech silизо всей мо́чи

седло́: Nic nás nemůže rozhodit.Ничто́ нас не мо́жет вы́бить из седла́.

быть: To není možné.Не мо́жет быть.

вспо́мнить: Nemohu si vzpomenout...Я не могу́ вспо́мнить...

моча́: vyšetření močiана́лиз мочи́

сосредото́читься: Nemohu se soustředit.Я не могу́ сосредото́читься.

разгово́р: o tom nemůže být ani řečи разгово́ру быть не мо́жет

ста́ться: Možná přijde později.Мо́жет ста́ться, что он опозда́ет.

ступи́ть: Bez něj neudělá ani krok.Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.

dočkat se: Nemohu se dočkat.Не могу́ дожда́ться.

inkontinence: inkontinence močiнедержа́ние мочи́

pomoct si: Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Чем могу́ служи́ть?

vzorek: med. vzorek krve/močiобразе́ц кро́ви/мочи́

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dívat se: Nemohu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

dovolat se: Nemohl jsem se k vám dovolat.Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.

dovolit si: Můžete si to dovolit (koupit)?Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?

libovolný: Můžete si vybrat libovolnou barvu.Мо́жете вы́брать любо́й цвет.

moct: Nemohu spát.Я не могу́ спать.

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

odtrhnout se: Nemohl se od knihy odtrhnout.Не мог оторва́ться от кни́ги.

plést se: Možná se pletu.Мо́жет быть (я) ошиба́юсь.

postrádat: V daném okamžiku ho nemůžeme postrádat.На да́нный моме́нт не мо́жем без него́ обойти́сь.

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

představit si: Nikdo si to neumí představit.Никто́ не мо́жет себе́ э́то предста́вить.

přepojit: Můžete mě přepojit na ...?Вы не могли́ бы меня́ соедини́ть с...?

přijít: Nemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.

připojit se: Mohu se k vám připojit?Могу́ к вам присоедини́ться?

půjčit: Můžete mi půjčit slovník?Вы мо́жете одолжи́ть мне слова́рь?

ujistit: Mohu Vás ujistit, že...Я могу́ Вас уве́рить, что...

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Вы могли́ бы нас сфотографи́ровать?

vyrovnat se: Nikdo se mu nevyrovná.Никто́ с ним не мо́жет сравни́ться.

vyšetření: med. vyšetření močiана́лиз мочи́

někam: Ten chlapec to někam dotáhne!Э́тот па́рень мо́жет далеко́ идти́!

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

popadnout: Nemohl popadnout dech.Он не мог перевести́ дух.

psát: To si piš!Мо́жешь быть уве́рен!

úvaha: To nepřichází v úvahu.Об э́том и ре́чи быть не мо́жет!

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Спаса́йся, кто мо́жет!

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

мочь: možná, pravděpodobně, snadмо́жет быть