Hlavní obsah

си́ла

Podstatné jméno, rod ženský

  1. síla, intenzita fyzikální veličinaцентробе́жная си́лаodstředivá sílaси́ла то́каintenzita proudu
  2. síla, energie, elán fyzická, psychická
  3. energie, impuls zdroj všehoси́лы приро́дыpřírodní energie
  4. síla, moc jednotlivce ap.
  5. hovor.síla, podstata, smysl
  6. práv.platnost zákona ap.Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

Vyskytuje se v

вы́биться: вы́биться из силvyčerpat se, uštvat se

забра́ть: забра́ть си́луzískat moc/sílu

производи́тельный: производи́тельные си́лыvýrobní síly

рабо́чий: рабо́чая си́лаpracovní síla, zaměstnanec

электродви́жущий: электродви́жущая си́лаelektrodynamická síla

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

во́ля: си́ла во́лиsíla vůle

из: изо всех силze všech sil

излуче́ние: си́ла излуче́нияzářivost

подсо́бный: подсо́бная си́лаpomocná síla

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

си́ла: центробе́жная си́лаodstředivá síla

вступле́ние: вступле́ние в си́луnabytí platnosti

сберега́ть: сберега́ть си́лыšetřit síly

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

тя́жесть: си́ла тя́жестиgravitační síla

утра́чивать: утра́чивать си́луpozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.

вооружённый: вооружённые си́лыozbrojené síly